Sohbetül hakkani_43

Aralık 27, 2010

0

Sohbet 43 Bismillâhirrahmanirrahîm, Lâhavlevelâkuvveteillâbillahilaliyyülazîm “Tarîkatun essohba ve hayru fîccemia” Şâh-ı Nakşibendi Hazretleri;“Bizim yolumuz sohbet yoludur” diyor. Kısa bir hasb-i hâl olsun, vakit yoktur. Kısa da olsa isteyelim, evliyâların hazînelerinde bizim için sakladıkları cevherlerden isteyelim. Biz cevherlere muhtâcız. Bir de nefsanî hastalıklar var. Onlar için de derman taleb ederiz, bize derman versinler. Hak olan bir mecliste, […]

Etiketlendi:
Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_9

Aralık 27, 2010

0

  MANEVİYATA MUHTACIZ    Bismillahirrahmanirrahim.Her kimde manevi üstünlük varsa dünyada ve Ahirette şereflidir.  Dünkü gündeki manevi gücümüz maalesef bugün yoktur. Parayla ve maddi güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Manevi sıkıntılarımız artmaktadır. Kimsede sormuyor;    —Bu cemaatin dünü nasıldı?daha mı kötüydü daha  mı iyiydi?    En azından geçen seneyi kıyasladığımızda geçen sene mi daha iyiydi bu sene […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_8

Aralık 27, 2010

0

  DİVANÜL HAMD      Bismillahirrahmanirarhim. Biz başlangıçtayız. İhtiyacımız olan dinlemek ve takip etmek. Takip ediyoruz ve arıyoruz. Efendimiz s.a.v.’i takip ettiğimiz zaman onun vardığı yere varırız. Tren vagonlarının en önünde bir vagon vardır. Vagonlarda biri bu lokomotife bağlandığı zaman onlar onu takip eder. Her birine motor gerekmez. Peygamberler bütün ümmetini taşımaya muktedirdir. Peygamberlerin içinde en güçlüsü […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_7

Aralık 27, 2010

0

  NASİHAT   Bismillahirrahmanirrahim. Allah ile olalım,Allah ile olan davayı kazanmış olur. Allah ile olmayan her şeyini kaybetmiş olur. Şah-ı Nakşibendi’nin sözüne itibar edip,başlayalım. Sohbet olurken Rabia sultan olursa çok cevahirler saçarmış,meclisi çok feyizli olurmuş. Rabia sultan olmadığı vakitte dereden tepeden,havadan sudan idare edermiş. Onun için ona sorarlarmış;    —Niçin Rabia Sultan olmadığı vakit böyle konuşmuyorsunuz? […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_6

Aralık 27, 2010

0

EVLİYALAR    Onlar Allah’a giden yoldur. Onların hakikileri Allah’a ulaşır. Onlar Allah’la beraberdir. Eğer kalbiniz Allah için olursa hiç kimsenin senin vücuduna bir zararı dokunamaz. Sana hiç zarar gelmez. Allah c.c.’nün lütfünü hayal edemezsin. Vücudunla da Allah’a yakın ol. Kalbin de Allah için çarpsın, o zaman Allah’a daha yakın olursun,ilahi huzura gidersin. Eğer sen nefsinin   […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_5

Aralık 27, 2010

0

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM TEMİZ TOPLULUK      Ne kadar insanlar toplanırsa,o topluluk Allah için değilse şeytana aittir. Toplanan kimseler de şeytanındır. Şeytanın defterine yazılan adam için dünyada ve Ahirette tehlike vardır. İsmini dünyadayken şeytanın defterinden sildirmeyen adam,şeytan nereye giderse onunla beraber gidecektir .İsmini peygamberin defterinde yazdır. Evliyaların defterine ve iyi kimselerin beraberinde yazdır. Kurtuluş istersen onlarla beraber […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_4

Aralık 27, 2010

0

Bismillahirrahmanirrahim MANEVİ GÜÇLER    Her sohbette  bizim bir parça benliğimiz rendelense,ağır ağır düzelir ve eğrilikler ortadan kalkar. Destur,destur alalım ki meclise hükmeder,meclise hükmetmese faydası yok. Meclise hüküm,kalplere hükümdür. Hazır olan kimselerin kalbine hükmederse o zaman söylenen sözde bir fayda hasıl olur. Mensup kimse,onda o kuvvet görünmeye başlar ve meclise hükmeder ve inayet inzal olur. İlahi […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_3

Aralık 27, 2010

0

GÜZEL AHLAK      Şah-ı Nakşibendi Hz.,Nakşibendi tarikatının piridir. Allah,sırrını takdis eylesin. İnsanların sohbetle terbiye olacağına işaret ediyor. Sohbet, nasihattir aslında. Nasihat kabul etmeyen kimse,bahçıvanın verdiği aşıyı kabul etmeyen ağaca benzer. Çok ağaçlar yabani türer,aşı lazımdır. Uygun aşıyı yaptığında kökü başka,meyvesi başka olur. İnsanlarda sohbete,nasihate muhtaçtır.    —Ne için?    Efendimiz s.a.v. buyuruyor;  “Ahlak ve […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_2

Aralık 27, 2010

0

HELAL YİYECEKLER      Nakşibendi Tarikatında sohbet,bizim ruhlarımızı besler. Dikkat etmemiz gereken şey ruhlarımızdır. Allah inananlara temiz ve zararsız yiyeceklerle vücutlarını beslemelerini emreder. Cenab-ı Allah’ın müsaade ettiği yiyecekler temiz ve helaldir. Fiziksel varlığını temiz yiyeceklerle beslediğin zaman senin vücudunda zevk olur ve fiziksel varlığın da ruhuna destek olur. Bu inananlar için çok önemlidir. Peygamber Efendimiz […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_1

Aralık 27, 2010

0

TEVHİD  SARAYINA  GİRİŞ     Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.  Allah gözetmedikten sonra hiç kimse kimseyi gözetemez. Cenab-ı Hak secdesiz kimseyi kendi haline bırakır. Seferde olsan da,gece dışarıda kalsan da,gece kalktı ğında ,abdest alıp,elini ayağını yıkayıp iki rekat namaz kıl. Elini açıp dua et ve 100 besmele çek. Bir sadaka kutun olsun. İster beş bin,ister beş milyon koy. Mal […]

Posted in: sohbet