Sohbetül hakkani_26

Posted on 26 Aralık 2010

0


 

Sohbet 26

Destur yâ Sultanül Evliyâ, Medet,

Gidip meclisine oturulup feyiz alınacak kimseler kalmadı dünyada bitti. Feyiz gökten inen yağmur gibidir. İlâhi feyiz çeşmeleri olan zatlar insanların çöle dönmüş olan gönüllerini öyle canlandırır, ama kalmadı. Kalmadı dediğimizde mânâsı, tükenmiş değiller gizlenmiştirler. Çünkü bir malı pazara getirirler, alıcısı yoksa ertesi gün getirmezler, arz talebe bağlıdır diye bir kaide vardır. Yâni insan yetiştirdiği malı satabileceği pazara götürür alıcısını bulursa satar, alıcısı yoksa ne yapacak alıp götürecek bir defâ daha oraya götürmez. Şimdi insanlar bu haldedir. Mübârek zatlar çok var, yer yüzünden eksilmez lâkin onlar arandıkları takdirde bulunurlar, aramayan bulamaz.

Evliyâlar Sultanı her zaman için mevcut, hâzırdır. Edep üzerine ondan destur almadan kim açarsa feyiz yoktur. Çeşmeyi açar içinde su yoksa PISSS eder. Çeşmesi var künkte geliyor, içerisinde bir şey olmayınca boş ses çıkar. Boş sesin sana ne faydası var? Ne içebilirsin, ne abdest alabilirsin, ne dökünebilirsin, hiç bir şey. Feyiz çeşmelerini aramayan insan öyle kupkurdur.

Euzûbillâhimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm….

Besmelesiz iş yürümez. Besmeleyi indirdiler, oraya kendilerinden büyük bir resim koydular. O ahmaklar ki resmi büyük olmakla o kimse büyük olur zannediyor. Öyle mi? İnsanın resmi büyük olduğunda büyük mü olur? Bu insanlar şaşkın olmuş. Besmele bize gerekmez bize bu resimin sahibi yetişir. Eskiden küçüktü, şimdi bütün panoyu dolduracak kadar. Bu sohbettir,

  •    İsteyen dinler, isteyen dinlemez,
  •    İsteyen alır gider, istemeyen bırakır gider.

Zararı yok, ben ödenirim. Ödenmem ama, misal olarak; müşteri ister alsın ister almasın tezgahtar malı çıkarır gösterir. “İndir oğlum, bunu getir” der getirir, aldı aldı, almadı, “koy yerine” der, tezgahtarın parası çalışır. Mağaza sahibi tezgahtarın parasını öder. Buraya gelen kimse ister dinlesin ister dinlemesin, ister alsın gitsin, ister bıraksın ben ödenirim, bitti. Peygamber Efendimiz a.s. buyurdu,

 “Eddîni nasihat” [1]

 “Din nasihat demektir.” Nasihat müessesi olmayan bir memleket ölüdür. Din, orada ölmüştür, işte bu Kıbrıs gibi. Burada nasihat müessesi diye bir şey yok. Nasıl? Kıbrısta yaşayanların hepsinin din ile îman ile âlâkası nedir? Bunlar dinde kaçıncı derecedir?

Cenâb-ı Allah beni çok yerleri dolaştırdı; Magrib tarafından hareket ettirip maşrıka, İstanbul’a, İstanbul’dan New York’a, New York’tan California’ya, California’dan beni bindirdi tayyareye büyük okyanusu geçirttirip Çin’e, Japonya’ya kadar yetiştirdi. Oradan aşağıya Singapur’a getirdi, Singapur’dan tutup Pakistan’a, Pakistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den buraya, yâni bütün dünyayı böyle dolaştırdı, benim cebimde on para yok. İsterse dolaştırır. Çok şeyler gördük, Cenâbı Allah göstertti. Singapur denilen memleket Girne kadar, içinde üç-beş milyon insan yaşar, dünya  ticaret merkezidir. Yukarda tayyareden bakarken gemilerin direklerinin çokluğundan orman sahasına girdik zannettim, o kadar ticaret gemisi dolu. Tayyare meydanı Lefkoşa’yı içine alır. Belki dakikada beş tayyare aşağı iner, beş tayyare yukarı kalkar. Günde en az bin tayyareden aşağı karşılamaz, girer çıkarsın gümrük eziyeti yok. Yanlız sana çıkışta kırmızı yazıyla bir kağıt verir, bu uyuşturucu taşıyanlara ölüm cezâsıdır, başka bir şey yazmaz. Ne istersen; ister tüfek getir, ister tabanca getir, ister altın gümüş getir, git, gel. Köpekleri var, geçerken şüpheli bulduğu insanı tutar muayene eder, bir şey bulmadığı takdirde bırakır gider. Drog dediği bu uyuşturuculardan bulundu mu, ne İngiliz hükümeti, ne Amerikan, ne Rus kurtarabilir, uyuşturucu taşıyıcılarına ölüm cezâsı vardır, bitti. Günde gelen paranın hesâbı yok. 100 km.’den murabbağ bir şehir. Her şeyiyle intizam içerisinde. Heriflerin çoğu budist, budaya taparlar. Heykel bolluğu bir orada bir Türkiyededir. Heykel dikmede birinci Singapur ikinci Türkiye. Çalışıyorlar da Singapurdakilere yetişemiyorlar.[2]


[1] Hadîs-i Şerif: Kütübü sitte; ravi, ebu Hüreyre. Hadis no: 3352.

[2] 1 Mart 2003 tarihli sohbettir.

Reklamlar
Etiketlendi:
Posted in: sohbet