Tevhid Sarayı_3

Aralık 27, 2010

0

GÜZEL AHLAK      Şah-ı Nakşibendi Hz.,Nakşibendi tarikatının piridir. Allah,sırrını takdis eylesin. İnsanların sohbetle terbiye olacağına işaret ediyor. Sohbet, nasihattir aslında. Nasihat kabul etmeyen kimse,bahçıvanın verdiği aşıyı kabul etmeyen ağaca benzer. Çok ağaçlar yabani türer,aşı lazımdır. Uygun aşıyı yaptığında kökü başka,meyvesi başka olur. İnsanlarda sohbete,nasihate muhtaçtır.    —Ne için?    Efendimiz s.a.v. buyuruyor;  “Ahlak ve […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_2

Aralık 27, 2010

0

HELAL YİYECEKLER      Nakşibendi Tarikatında sohbet,bizim ruhlarımızı besler. Dikkat etmemiz gereken şey ruhlarımızdır. Allah inananlara temiz ve zararsız yiyeceklerle vücutlarını beslemelerini emreder. Cenab-ı Allah’ın müsaade ettiği yiyecekler temiz ve helaldir. Fiziksel varlığını temiz yiyeceklerle beslediğin zaman senin vücudunda zevk olur ve fiziksel varlığın da ruhuna destek olur. Bu inananlar için çok önemlidir. Peygamber Efendimiz […]

Posted in: sohbet

Tevhid Sarayı_1

Aralık 27, 2010

0

TEVHİD  SARAYINA  GİRİŞ     Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.  Allah gözetmedikten sonra hiç kimse kimseyi gözetemez. Cenab-ı Hak secdesiz kimseyi kendi haline bırakır. Seferde olsan da,gece dışarıda kalsan da,gece kalktı ğında ,abdest alıp,elini ayağını yıkayıp iki rekat namaz kıl. Elini açıp dua et ve 100 besmele çek. Bir sadaka kutun olsun. İster beş bin,ister beş milyon koy. Mal […]

Posted in: sohbet

Şeyh Nazım_Din dersleri 4

Aralık 27, 2010

0

EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHÎ VE SELLEM Efendimiz Hazretleri’nin hayatı hakkında kısa bilgiler edinmek her Müslüman için zarurîdir. Her ümmet kendi peygamberini tanımalıdır. Efendimiz hazretleri, Milâdi (20 Nisan 571) de, Arabî 12 Rebiyülevvel Pazartesi gecesi sabaha karşı tan yeri atarken doğmuştu. O gecede birçok harikuladelikler görülmüş, bunlardan olarak bin seneden beri hiç sönmeden yandırılan […]

Posted in: sohbet

Şeyh Nazım_Din dersleri 3

Aralık 27, 2010

0

— DÎNE HÜRMET ETMEK VE ETTİRMEK — Dinimize hürmet etmek ve ettirmek iman alâmetidir. Namaz gibi oruç gibi dinî emirleri hak bilip doğru görmek farzdır. Dini emirlere karşı laubali olup onları ehemmiyete almamak hele yapanlara gülüp alay etmek pek büyük bir günahtır. Hem de kendimizi küçük düşürtmek demektir. Çünkü bize sorulsa Müslüman’ız diyoruz. Eğer Müslümanlığı […]

Posted in: sohbet

Şeyh Nazım_Din dersleri 2

Aralık 27, 2010

0

— İKİNCİ KİTAB — Müslümanlığın Esasları l — TEMİZLİK Müslümanlık daima temizliği ve temiz olmayı emredicidir. Müslüman’ın kalbi, vücudu, işi, evi, dili, yiyip içmesi, giydiği temiz olur. Temizlik sıhhat verir. Onun için Müslümanlar sağlam ve sıhhatli olurlar. Müslümanlıkta temizlik her şeyden evvel gelir ve Müslümanlığın gayesi de insanlığı içten ve dıştan tam bir temizliğe ulaştırmaktır. […]

Posted in: sohbet

Şeyh Nazım_ Din dersleri 1

Aralık 27, 2010

0

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM   BİRİNCİ KİTAP ÎMAN ÎMAN: ÎNANÇ demektir, inanan kimse inandığı şeyden kuvvet bulur. Bir şeye inancı olmayanlar ise manevi olan bir daya­naktan mahrum kalanlardır. Onun içindir ki ÎMAN sahiplerini daima İMANSIZ‘lara galip olarak görüyoruz. ÇANAKKALE‘ de SAKARYA‘ da düşmanı püskürten KAHRAMANlar MALAZGİRT Meydan Savaşında 15 bin atlı ile 200 bin kişilik muazzam BİZANS ordusunu […]

Posted in: sohbet